Menu

Regulamin

Kortowski Festiwal Studencki „KortoFest 2017” VIII edycja

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego z siedzibą przy ul. Kanafojskiego 1,
  10-722 Olsztyn oraz Fundacja „Make It Loud” z siedzibą przy ul. Pana Tadeusza 2/10, 10-461 Olsztyn
 2. Warunkiem dopuszczenia zgłaszających się wykonawców do udziału w Festiwalu jest przesłanie utworów z autorską muzyką i tekstem (trzech utworów) poprzez stronę festiwalu – http://festiwal.kortowiada.pl Nadesłane nagrania zostaną poddane ocenie jury w celu zakwalifikowania zespołów do finału Festiwalu. Zgłoszenia należy dokonać do 28 kwietnia b.r. do godziny 23:59.
 3. Warunkiem przyjęcia zgłoszeń przez Organizatora są maksymalnie dwa oficjalne wydawnictwa Long Play w dorobku zespołu (demo, single oraz EP nie są podliczane jako oficjalne wydawnictwo, czyli może być więcej w dorobku zespołu).
 4. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest wypełnienie całego formularza przedstawionego przez Organizatora na stronie festiwalu KortoFest.
  1. Nowością od 2014 roku jest nagranie z próby. Każdy zespół przy zgłoszeniu zobligowany jest do umieszczenia w formularzu linku do YouTube/Vimeo z nagraniem video z próby utworu wskazanego w punkcie 5c poniższego regulaminu. 
 5. Zakwalifikować do finału może się maksymalnie 6 zespołów. O kwalifikacji decyduje jury wstępne. Decyzja jury jest ostateczna.
  1. Jury wybiera 15 najlepszych kapel, z czego pięć otrzymuje bezpośrednią możliwość uczestnictwa w finale festiwalu, a pozostałe dziesięć bierze udział w głosowaniu internetowym na portalu  facebook.com/KortoFest  o „dziką kartę” do finału.
  2. Z głosowania internetowego na facebook.com/KortoFest do finału przechodzi JEDEN zespół z „dziką kartą”.
  3. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego zespół zobowiązany jest do wskazania utworu, który poddany zostanie ocenie internautów.
 6. Jury wstępne oraz główne powołuje Organizator.
 7. Podczas finału obowiązkowo wykonywane są utwory zgłoszone do kwalifikacji plus inne, w zależności na ile pozwoli czas.
 8. Każdy zespół może zająć maksymalnie 30 minut na scenie w części artystycznej festiwalu – czasy będą rygorystycznie przestrzegane! (czas ten dotyczy także przepięcia sprzętu).
  1. Od 2015 roku każdy zespół będzie miał 30 minut na próbę przed rozpoczęciem całego festiwalu - w części technicznej. Szczegółowy line up zostanie wysłany finalistom w odpowiednim czasie.
 9. Zgłaszające się zespoły muszą być co najmniej dwuosobowe.
 10. Lista wykonawców zakwalifikowanych do finału konkursu zostanie zamieszczona na stronie http://festiwal.kortowiada.pl dnia 3 maja 2017 r. Zespoły zostaną również powiadomione via e-mail.
 11. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 
 12. Uczestnicy zobligowani są do korzystania ze sprzętu jaki gwarantuje organizator - perkusja (wykluczając stopę, siedzisko, werbel i blachy). Resztę instrumentarium (instrumenty, piece gitarowe, samplery itd.) uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Organizator zapewnia pełną obsługę sceniczną, tj. fronty, monitory, mikrofony.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt uczestników.
 13. Kolejność występu uczestników poznamy poprzez losowanie.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia występu poszczególnym zespołom bez podania przyczyny.
 15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na równowartość finansową.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie oraz regulaminie.
 17. Dane udostępnione organizatorowi przez uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu należytego wywiązania się przez organizatora z obowiązków.
 18. Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na opublikowanie na stronie organizatora http://festiwal.kortowiada.pl oraz w mediach współpracujących nazwy swojego zespołu oraz zdjęć i nagrań.
 19. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne odtwarzanie ich utworów w mediach będących patronami Festiwalu.
 20. Zgłoszenie do festiwalu jest darmowe!
 21. Finał festiwalu odbędzie się dnia  19 maja 2017 roku na plaży kortowskiej, Kortowo, Olsztyn

Najważniejsze terminy

© 2017 All Rights Reserved
Powered by sygnaCMS | Design by W3layouts