Menu

Regulamin

Kortowski Festiwal Studencki „KortoFest 2018” - IX edycja

1. Organizatorem konkursu jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kanafojskiego 1, 10-722 Olsztyn.
2. Warunkiem dopuszczenia zgłaszających się wykonawców do udziału w Festiwalu jest przesłanie utworów z autorską muzyką i tekstem (trzech piosenek) poprzez formularz dostępny na stronie: kortowiada.pl. Nadesłane nagrania zostaną poddane ocenie jury w celu zakwalifikowania zespołów do finału Festiwalu. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2018 roku do godziny 23:59.
3. Konkurs skierowany jest do zespołów rozpoczynających swoją profesjonalną karierę muzyczną. Uczestniczyć mogą w nim grupy, które wydały oficjalnie nie więcej niż dwie płyty (demo, single oraz EP nie są zaliczane jako oficjalne wydawnictwo).
4. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest wypełnienie całego formularza przedstawionego przez Organizatora. W tym załączenia tekstów i nagrań trzech piosenek oraz linku do filmu z próby z nagraniem video utworu wskazanego w punkcie 5c poniższego regulaminu.
5. Zakwalifikować do finału może się maksymalnie 6 zespołów. O kwalifikacji decyduje jury. Decyzja jury jest ostateczna.
a) Jury wybiera 10 najlepszych kapel, z czego pięć otrzymuje bezpośrednią możliwość uczestnictwa w finale festiwalu, a pozostałe pięć bierze udział w głosowaniu internetowym o „dziką kartę” na portalu: facebook.com/KortoFest .
b) Z głosowania internetowego na facebook.com/KortoFest do finału przechodzi JEDEN zespół z „dziką kartą”.
c) Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego zespół zobowiązany jest do wskazania utworu, który poddany zostanie ocenie internautów.
6. Jury wstępne oraz główne powołuje Organizator.
7. Podczas finału konkursu obowiązkowo wykonywane są utwory zgłoszone podczas kwalifikacji oraz dodatkowe wybrane przez zespół.
8. W finale konkursu każdy zespół ma do dyspozycji maksymalnie 30 minut na scenie. Jest to rygorystycznie przestrzegane i dotyczy także przepięcia sprzętu. Szczegółowy line-up zostanie wysłany finalistom.
9. W finale konkursu zespół prezentuje swoją twórczość „na żywo”. Zabronione jest używanie pół playbacku lub playbacku.
10. Lista wykonawców zakwalifikowanych do finału konkursu zostanie zamieszczona na stronie facebook.com/KortoFest - najpóźniej 3 maja 2018 roku. Zespoły zostaną również powiadomione o kwalifikacji telefonicznie i mailowo.
11. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu oraz nie zapewnia noclegu.
12. Uczestnicy zobligowani są do korzystania z części sprzętu perkusyjnego przygotowanego przez Organizatora (wykluczając stopę, siedzisko, werbel i blachy), co usprawni przebieg festiwalu. Resztę sprzętu potrzebnego do prezentacji scenicznej (instrumenty, piece gitarowe, samplery itd.) uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Organizator zapewnia pełną obsługę sceniczną, tj. fronty, monitory, mikrofony. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt uczestników.
13. Kolejność występu uczestników ustalamy losowo.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia występu poszczególnym zespołom bez podania przyczyny.
15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na równowartość finansową.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie oraz regulaminie.
17. Dane udostępnione organizatorowi przez uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu należytego wywiązania się przez organizatora z jego obowiązków.
18. Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na opublikowanie na stronie organizatora kortowiada.pl oraz w mediach współpracujących z Festiwalem nazwy swojego zespołu oraz zdjęć i nagrań.
19. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne odtwarzanie ich utworów w mediach będących patronami Festiwalu.
20. Zgłoszenie do festiwalu jest darmowe!
21. Finał festiwalu odbędzie się 18 maja 2018 roku na plaży kortowskiej, Kortowo, Olsztyn.
22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Najważniejsze terminy

© 2017 All Rights Reserved
Powered by sygnaCMS | Design by W3layouts